ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปร่วมสมัยนานาชาติและผลงานของ กมล ทัศนาญชลี” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะ

Read more

ภาพบรรยากาศ งานแสดงนิทรรศการอาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 5

งานแสดงนิทรรศการอาจา

Read more