พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี วันที่ 16 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ค

Read more

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more