พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหว่านบุญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวารทักษิณานุประทาน ๑๐๐ วัน การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ปร

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ภาพบรรยากาศพิธีจุดเท

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more