ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”

ปฐมนิเทศบุคลากร &#82

Read more

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอน “วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผ

Read more

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดงาน นัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR 2019

JOB FAIR 2019 &#8211

Read more

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผ

Read more