จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปัจฉิมนิเทศสา

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more