พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย

ไหว้ครู – นายว

Read more

พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.ดรประเสริฐ  ปิ่นป

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more