รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more