นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”

รับมอบทุน – นา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก Mr.Kazuhiro Tani ประธานบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

รับมอบทุน – นา

Read more

รับมอบทุนการศึกษาจากคุณจิตรภณ นิศารัตน์ ประธานบริษัท T&P MOTO SPORT

รับมอบทุนการศึกษาจาก

Read more

รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจาก นายฮายาโตะ อิชิตะ

รับมอบทุน – นายวิรัช

Read more

พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มอบทุนการศึกษา

พระศรีสุทธิเวที รองเ

Read more