พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์  ต่ว

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จาก บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนีนริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รับมอบทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิทาคาฮาชิ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”

รับมอบทุน – นา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก Mr.Kazuhiro Tani ประธานบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

รับมอบทุน – นา

Read more