รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ 15 ม.ค. 2561

แถลงข่าว – ดร.

Read more

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 21 ธ.ค. 2560

ร่วมมือ – ดร.ส

Read more

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting

ดร.สุภัทร  จำปาทอง  

Read more