บริษัท ดัชมิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554