นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้อนรับตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและวิจัย (The Federal Ministry of Education and Research: BMBF) และสถาบันวิจัยด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (The Research Institute for Vocational Education and Training: BIBB) ประเทศเยอรมัน

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบิน และพัฒนากำลังคนกับศูนย์ซ่อมด้านอากาศยาน

ร่วมมือ – ดร.วิสิทธิ

Read more

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์

โครงการเผยแพร่และแลก

Read more

โครงการฝึกอบรม Train the trainer การสอนปฏิบัติด้วยรูปแบบRMUTT Hands-On Model

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจ

Read more