นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกร

เปิดงาน – นายว

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ เปิดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more