คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน “ตลาดนัดแรงงาน” ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสี “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556

การแข่งขันกีฬาสี &#8

Read more

นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

ผู้บริหาร National Polytechnic Institute of Cambodia เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 25

Read more