ภาพบรรยากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำรายการเที่ยงเกษตร

สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำรายการเที่ยงเกษตร และสัมภาษณ์ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ เกี่ยวกับผลของอุณหภูมิและน้ำตาลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะหลอด ที่สกัดด้วยวิธีออสโมสีส  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น -12.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี