คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต เวลา 13.00 -22.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี