นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

  

Read more

Presenter RMUTT ปี 2551 อัลบั้มที่ 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

     

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดห้องออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

 

Read more