พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญ

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

งาน Marketing Day หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2561

งาน Marketing Day หอ

Read more

SMEs Start Up 2016 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) อัลบั้มที่ 2 วันที่ 11 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ   SMEs S

Read more