อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด และบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more