ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ช่วง : Innovative Ta

Read more