มทร.ธัญบุรี ปลื้มผ่านการรับรอง และ คว้า 3 รางวัล มาตรฐาน ASIC จากประเทศอังกฤษและเตรียมรับประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่มมทร. 9 แห่ง

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ปร

Read more