คุณกร จุลกะรัตน์ พร้อมคณะจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คุณกร จุลกะรัตน์ พร้

Read more

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครู-นักเรียนโรงเร

Read more

คณะครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูโรงเรียนปากพลี

Read more

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครู-นักเรียนโรงเร

Read more