คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ มูลนิธิรากแก้ว จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 พ.ย. 2559

คณะผู้บริหาร มหาวิทย

Read more
Page 3 of 13412345102030...Last »