นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนิน โครงการ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการเข้าร่

Read more

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ 30 พ.ย. 2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 29 พ.ย. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more