ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศการสอบมาต

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

  โครงการอบรม C

Read more

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุด

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more