ภาพบรรยากาศการเรียน AUA ครั้งที่ 1/2557

ภาพบรรยากาศการเรียน

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรมการใช้งาน

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศการสอบมาต

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more