มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

ภาพบรรยากาศ เข้ารับประธานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ เข้ารับป

Read more

ส่งมอบทุนสร้างโครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อธิการบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชส

Read more