คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน  18  คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2555