รายการ สบายดี ทีวี ขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ ที่พิพิธภัณฑ์บัว

รายการ สบายดี ทีวี ขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ ที่พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2555