ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แนะแนวการศึกษาสัญจร

แนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

  

  

  

แนะแนวการศึกษาสัญจร  งาน Fat Radio เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555

  

  

  

แนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

  

  

  

แนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนสานสาสน์วิเทศสายไหม
  
  
  
แนะแนวการศึกษาสัญจร ไบเทคบางนา UEXPO 2012
  
  
  
แนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555