คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี  วันที่  27   มิถุนายน  2555  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี  (ศูนย์รังสิต)