ภาพบรรยากาศ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี