ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห้องประชุมรินลอุบล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555

อบรม SAR ณ ห้องประชุมรินลอุบล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555