การแสดงศิลปนิพนธ์นักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข ประธานกรรมการบริษัท ฟินาเล เวดดิง สตูดิโอ จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดและชมผลงานของนักศึกษา  วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

LennarDigital Sylenth1 VST Crack

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี