ลงนามความร่วมมือ กับโรงพยาบาลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายแพทย์ศราวุธ  ธนเสรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี  ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนินงานด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน  วันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรังสิต ชั้น 9 ตึกสิริธัญเวช รพ.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี