โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลด้านพัฒนานักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลด้านพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลธัญบุรี บรรยายและทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี