แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือขยายขอบเขตกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย Prof. Kaeko Kamei, Vice President for Internationalization ,  Prof. Yuji Aso, Fiber Science and Engineering และ Hitomi Taniguchi, Senior Administrative Assistant, International Affairs Office จาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น  วันที่ 14 กันยายน  2565  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี