ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2555