ประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือในการออกแบบพุทธมณฑล จ.เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธรรมยุต) ประธานมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ  ร่วมประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือในการออกแบบพุทธมณฑล จ.เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี