สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายพิษณุ​ ประภาธนานันท์​ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมหารือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี