นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก Mr.Kazuhiro Tani ประธานบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

รับมอบทุน – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จาก Mr.Kazuhiro Tani  ประธานบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๒ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี