เปิดโครงการ SME Online ปี3

เปิดโครงการ SME Online ปี3

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ สสว. จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, มร.สวนสุนันทา , ม.เชียงใหม่ , ม.ธรรมศาสตร์ และ ISMED ภายใต้แนวคิด Digital to Global ณ ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท อาคาร เกษร ทาวเวอร์