รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร หลักสูตร “การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มประสิทธิภาพงาน” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี