งาน Marketing Day หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2561

งาน Marketing Day หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2561

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน Marketing Day ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการ จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี