มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนายเสกสิทธิ์ สังคีรี  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี