ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 2 มีนาคม 2561

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเข้าศึกษาดูงาน  ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี