ภาพบรรยากาศงาน “กินอยู่อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0” วันที่ 6 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศงาน “กินอยู่อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0” วันที่ 6 มีนาคม 2561

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “กินอยู่อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี