คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Art Meeting ครั้งที่ 3 & Mini Exhibition “ครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ” เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดงาน Art Meeting ครั้งที่ 3 & Mini Exhibition “ครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ” โดยมีนายเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน  ณ อมตลันตา สุวรรณภูมิ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี