พิธีเปิด และบรรยาย แนวทางการส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ในการประชุม “สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ในการประชุม “สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี