บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  แก่นักศึกษาตัวแทนชมรมค่ายอาสา เพื่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47 48 และ 49 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 17 ภาพ
จำนวน 17 ภาพ