เปิดสถาบันพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน และโครงการสัมมนาและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยด้วย Thai-Meister เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน และโครงการสัมมนาและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยด้วย Thai-Meister โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

คลิกเพื่อเปิดอัลบั้มภาพ
จำนวน 94 ภาพ