แถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SMEs Strong-Regular Level ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

นายวชิระ  แก้วกอ  ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SMEs Strong-Regular Level ปี 2560 โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 48 ภาพ