ภาพบรรยกาศวันพระราชทานธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ภาพบรรยกาศวันพระราชทานธงชาติไทย  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สนามลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี และ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี